0 votes

Installeer Trend Micro op uw computer als u dit nog niet heeft gedaan. Als u van plan bent de online Trend Micro-virusscanner uit te voeren, kunt u dit overslaan, aangezien daar

Start je computer opnieuw op. Druk tijdens het opstarten op de toets "F8" totdat u een opstartscherm van Windows ziet verschijnen. Hier ziet u een paar selecties om uit te kiezen.

Wacht tot het Windows-inlogscherm verschijnt en voer vervolgens uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Start Trend Micro zodra de computer het besturingssysteem heeft geladen. Als u het Trend Micro-programma gebruikt, start u het vanaf een bureaubladpictogram of het menu Start.

Start uw computer opnieuw op als u klaar bent met het uitvoeren van Trend Micro in de veilige modus.

Voor meer informatie over trend micro kunt u terecht bij Trend Micro helpdesk

in Help by (300 points)

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.