0 votes

Trend Micro biedt geavanceerde bescherming tegen bedreigingen om het op elk apparaat te gebruiken. Het beschermt uw systeem tegen malware en virussen. Nadat de functie voor ouderlijk toezicht is ingeschakeld, kunnen jongeren de kwaadaardige sites trendmicro.com/activation niet bezoeken. Volg onderstaande stappen om het programma te activeren: Open de meeste console van uw Trend Micro-beveiliging. Een nog niet geactiveerd venster verschijnt en klik vervolgens op Nu activeren. Typ in het veld Wachtwoord uw wachtwoord voor uw Trend Micro-account en klik op Volgende. Selecteer de pc of het apparaat dat u eenvoudig wilt uitwisselen. Ga voor meer informatie naar - Trend Micro helpdesk

in Help by (300 points)

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.