0 votes

Er zijn momenteel niet te veel antivirusprogramma's op de markt die een betere bescherming kunnen bieden dan Panda Internet Security. Ter herinnering: deze software is ook beschikbaar in de gratis versie en kan verder worden ge├╝pdatet naar een premium-versie met een nominaal abonnementsgeld. Mocht je moeite hebben met het upgraden van je Panda security suite naar de premium versie bel dan direct de vertegenwoordiger van het panda klantenservice nummer.

in Help by (280 points)

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.